Centrala

Sjedište Rijeka

 

 Adresa

Tel/Fax

E-mail

JGL d.d.
Svilno 20, 51000 Rijeka,
Hrvatska 

Porta Svilno 1
Tel: +385 (0)51 660 700

Porta Svilno 2
Tel: +385 (0)51 660 777

jgl@jgl.hr

Korporativne komunikacije

Tel: +385 (0)51 546 363

korporativni.brending@jgl.hr

Strateški marketing

Tel: +385 (0)51 583 939

strateski.marketing@jgl.hr

Razvoj poslovanja

Tel: +385 (0)51 546 103

business.development@jgl.hr

Upravljanje ljudskim resursima

Tel: +385 (0)51 660 785

ljudski-resursi@jgl.hr

Kvaliteta

Tel: +385 (0)51 660 770

kvaliteta@jgl.hr

Podrška kupcima

Tel: +385 (0) 51 583 950
Fax: + 385 (0)51 583 931

prodaja@jgl.hr

Nabava

Tel: +385 (0) 51 660 732

purchasing@jgl.hr

Financije

Tel: +385 (0) 51 660 771
Fax: + 385 (0)51 660 721

odjel-financije@jgl.hr