Istraživanje i razvoj

Aktivnosti Istraživanja i razvoja (I&R) pratile su razvoj proizvodne tehnologije JGL-a i prilagođavale mu se radi optimalnog prijenosa formulacija iz laboratorijskih u proizvodne uvjete.

Sastavni dio dugoročne poslovne politike JGL-a od samih početaka do danas bio je oslanjanje na proizvode nastale u vlastitom razvoju. Stoga se u I&R-u JGL-a aktivnosti usmjeravaju razvoju novih proizvoda, ali i unapređivanju proizvoda koji su iz vlastitog razvoja izašli od samih početaka JGL-a kako bi se kontinuirano stvarala dodana vrijednost ukupnom portfelju tvrtke.

Timski rad, inovativnost i spremnost na nove izazove osobine su djelatnika I&R-a. Stručnjaci u različitim područjima usmjereni su zajedničkom cilju i uvijek idu u korak s aktualnim spoznajama, bilo da se radi o razvoju novog proizvoda ili o poboljšavanju svojstava postojećeg. Najstariji proizvodi iz portfelja JGL-a rezultat su upravo vlastita razvoja, a široki portfelj proizvoda različitih legislativnih kategorija pokazatelj je raznovrsnosti znanja i kompetencija I&R-a.

Kako bi bio u korak s tržištem rada te svoje standarde znanja i vještina približio akademskoj zajednici, JGL kontinuirano surađuje s akademskim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu, kao i s drugim farmaceutskim i biotehnološkim kompanijama. I&R timu JGL-a svake se godine pridružuju različiti profili studenata, kolega iz polja farmacije i/ili srodnih struka te stručnjaka koji razvojnim projektima JGL-a daju širinu. Rezultat ovakva pristupa brojni su projekti zajedničkog razvoja koji predstavljaju dodanu vrijednost te podižu razine znanja i vještina za stručnjake I&R-a, ali i za stručnjake partnera s kojim se surađuje.