Principi poslovanja

Zahvaljujući, prije svega, sustavnom ulaganju u znanja zaposlenih, JGL kontinuirano razvija i lansira nove proizvode te širi portfelj na postojećim tržištima i otvara nova tržišta.

Uz to, današnji rezultati odraz su kontinuiranog strateškog promišljanja, kao i ciljeva postavljenih u prethodnim godinama poslovanja. Kao iskaz svoje strategije, tvrtka ima kreiran i vršni strateški dokument - stratešku mapu u kojoj su kroz četiri perspektive prikazane strateške teme i strateški ciljevi unutar pojedine teme. Tako prikazana strategija jasna je svakom zaposleniku.

JGL se za svoje iskorake u poslovanju priprema i tako da ulaže veliki postotak prihoda u vlastito istraživanje i razvoj. Zahvaljujući kvaliteti proizvoda i dinamičnom marketinškom pristupu, JGL je u relativno brzo uspio ostvariti dobre poslovne odnose s velikim brojem kupaca.