Vanjska nabava

Nabava u JGL strateška je poluga koja rukovodstvu tvrtke pomaže upravljati ukupnom potrošnjom prema dobavljačima.

Nabavni tim pritom razvija dugoročnu suradnju s ključnim dobavljačima i uspostavlja održive odnose za poslovanje JGL-a i dobavljača. Stalno tragamo za novim, vrsnim izvorima dobavljanja i otvoreni smo za pregovore s vrhunskim dobavljačima za sve naše nabavne kategorije. Naš je zadatak JGL-u osigurati najmanji ukupni trošak nabave.

Od dobavljača očekujemo da se dokažu svojom kvalitetom, brzinom, inovativnošću i, nadasve, potpunom troškovnom transparentnošću. Svim dobavljačima koji zadovoljavaju navedene zahtjeve jamčimo jednake uvjete u okviru konkurentne tržišne utakmice.

Osim toga, od svojih dobavljača tražimo aktivno sudjelovanje u projektima poboljašanja nabavnih procesa, a sve u cilju zadovoljstva krajnjih korisnika JGL-a.