Dramina

Dramina se koristi za sprječavanje mučnine, povraćanja i/ili vrtoglavice vezane za bolest putovanja. Može se koristiti za sprječavanje i liječenje mučnine i povraćanja drugog uzroka (osim u slučajevima uzimanja antineoplastičnog lijeka).

Osobama koje pate od mučnine prilikom putovanja preporučujemo da pola sata prije kretanja uzmu tabletu Dramina. Draminu možete dati i djetetu, prema preporučenom doziranju s obzirom na dob.