Dramina tablete, 10 x 50 mg

Dramina se primjenjuje za prevenciju mučnine, povraćanja i/ili vrtoglavice vezane za bolest kretanja. Može se koristiti u simptomatskom liječenju Menierove bolesti te pri drugim vestibularnim poremećajima.

  • r
  • dimenhidrinat
  • Dramina
  • tablete, 10 x 50 mg
  • antiemetik

Osobama koje pate od mučnine prilikom putovanja preporučujemo da pola sata prije kretanja uzmu tabletu Dramina. Draminu možete dati i djetetu, prema preporučenom doziranju s obzirom na dob.

Uputa o lijeku

Prije upotrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.