Contact

Jeste li zdravstveni djelatnik?

Contact

Jeste li zdravstveni djelatnik?

Proizvod

Ime lijeka

AKNET

ATK

D

Generički naziv

clindamycin

Terapijsko područje

dermatology

Država

CRO, B&H, ME, KOS

Pakiranje

30 ml