Contact

Jeste li zdravstveni djelatnik?

Contact

Jeste li zdravstveni djelatnik?

Proizvod

Ime lijeka

AMICOR 20 tablets, 30 x 20 mg

ATK

C

Generički naziv

lisinopril

Terapijsko područje

cardiology

Država

CRO

Pakiranje

30 x 20 mg