Contact

Jeste li zdravstveni djelatnik?

Contact

Jeste li zdravstveni djelatnik?

Proizvod

Ime lijeka

POTASSIUM CITRATE JGL 20.5 mg/ml oral solution powder

ATK

A

Generički naziv

potassium citrate

Terapijsko područje

digestive system

Država

B&H

Pakiranje

15 bags