Contact

Jeste li zdravstveni djelatnik?

Contact

Jeste li zdravstveni djelatnik?

Proizvod

Ime lijeka

KANDEPRES tablets 8 mg

ATK

C

Generički naziv

candesartan

Terapijsko područje

cardiology

Država

CRO, KOS

Pakiranje

28 x 8 mg