Pravila uporabe spletnega mesta
Kontakt

Jeste li zdravstveni djelatnik?

Kontakt

Jeste li zdravstveni djelatnik?

Spletni nakup Novosti

Pravila uporabe spletnega mesta

Spletno mesto je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani v slovenskem jeziku na spletnem naslovu www.jgl.si  (v nadaljevanju: spletno mesto).

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel v nadaljevanju opisane pogoje in da se z njimi strinja.

Podatki o zdravilih in medicinskih pripomočkih, ki jih Jadran-galenski laboratorij d.o.o. objavlja na teh spletnih straneh, služijo izključno kot splošne informacije.

Podatki o zdravilih in medicinskih pripomočkih niso navedeni z namenom zagotavljanja popolnih zdravstvenih informacij ali navodil o uporabi posameznih izdelkov. Za nasvet o vsaki konkretni zdravstveni težavi se obrnite neposredno na svojega zdravnika ali pristojnega zdravstvenega delavca. Jadran-galenski laboratorij d.o.o. ne postavlja diagnoze in ne daje osebnih zdravstvenih nasvetov o bolezni in načinu zdravljenja. Za popolno zdravstveno informacijo o zdravilih na recept se obrnite na svojega zdravnika ali drugega usposobljenega zdravstvenega delavca. Vsebina navodila za uporabo zdravila se lahko v posameznih državah razlikuje. Priporočljivo je, da se pacienti, zdravniki in drugi zdravstveni delavci za posebne informacije in navodila v zvezi z izdelki, ki so registrirani v njihovi državi, obrnejo neposredno na lokalne zdravstvene ustanove in organe, ki izdajajo dovoljenja za promet z zdravili in medicinskimi pripomočki. Poleg tega veljavni zakonski in podzakonski predpisi v številnih državah omejujejo (ali popolnoma prepovedujejo) možnost, da bi Jadran-galenski laboratorij d.o.o. zagotovila informacije in/ali neposredno odgovorila na vprašanja pacientov o zdravilih na zdravniški recept. Vendar pa bo Jadran-galenski laboratorij d.o.o. v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi zagotovila zahtevane informacije in/ali neposredno odgovorila na vprašanja usposobljenih zdravstvenih delavcev.

Upravljanje spletnega mesta

Upravljalec tega spletnega mesta je družba Jadran-galenski laboratorij d.o.o. Ljubljana.

Pravila intelektualne lastnine

Uporabniki lahko prosto brskajo po spletnem mestu, vendar lahko vsebino, ki je objavljena na straneh spletnega mesta – vključno z besedilom, slikami, zvočnimi in video »informacijami« – iščejo, prenesejo ali uporabljajo samo za nekomercialno in osebno uporabo. Vsako kopiranje, razmnoževanje, distribucija, sprememba, prenos ali uporaba v komercialne namene je dovoljena samo z izrecnim pisnim dovoljenjem družbe Jadran-galenski laboratorij d.o.o. Prenos vsebine je dovoljen samo z zadržanjem avtorskih pravic in poudarjenim obvestilom o avtorskih pravicah oziroma opozorilom o drugih pravicah intelektualne lastnine, s katerimi razpolaga Jadran-galenski laboratorij d.o.o. ali tretje osebe. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je zaščitena – razen če ni drugače navedeno – z avtorskimi in drugimi pravicami intelektualne lastnine, zato je vsaka uporaba, ki odstopa od teh zakonskih pogojev uporabe, dovoljena samo s predhodnim pisnim dovoljenjem Jadran-galenski laboratorij d.o.o. Jadran-galenski laboratorij d.o.o. s tem izključuje vsako pravno odgovornost za kršitev avtorskih pravic, do katere lahko pride zaradi dostopa do vsebin in uporabe vsebin, nad katerimi obstajajo avtorske pravice tretjih oseb, ki niso povezane z Jadran-galenski laboratorij d.o.o. Poleg prej omenjene omejene pravice uporabe se razume, da uporabniki z dostopom do teh strani z uporabo avtorsko zaščitenih vsebin, ki so v lasti Jadran-galenski laboratorij d.o.o. ali tretjih oseb, ne pridobijo nobenih avtorskih ali drugih pravic.
Vsa imena izdelkov, objavljena na teh straneh, so zaščitene blagovne znamke v lasti Jadran-galenski laboratorij d.o.o. in/ali tretjih oseb. Na teh straneh so lahko objavljene tudi informacije o patentih, tehnoloških postopkih, izdelkih, procesih in o zaščitenih zaupnih podatkih in informacije o drugih pravicah intelektualne lastnine Jadran-galenski laboratorij d.o.o. ali tretjih oseb. Razume se, da uporabniki z dostopom do teh strani ne pridobijo pravic do uporabe blagovnih znamk, patentov, poslovnih skrivnosti, tehnoloških postopkov, podatkov o izdelkih, procesov in druge intelektualne lastnine Jadran-galenski laboratorij d.o.o. ali tretjih oseb.
Razen informacij, ki so opredeljene s pogoji varstva osebnih podatkov, se bo za vsako uporabniško sporočilo ali vsebino, prejeto po elektronski pošti ali na drug način, vključno s podatki, vprašanji, komentarji, predlogi ali podobno, štelo, da ne predstavljajo zaupnih niti varovanih podatkov in da pošiljatelj nad njimi nima avtorskih pravic. Vsa prejeta vsebina uporabnika postane last Jadran-galenski laboratorij d.o.o. in njenih povezanih družb in se lahko uporablja za kateri koli namen, ki vključuje, vendar ni omejen na razmnoževanje, prenos, distribucijo tretjim osebam, objavljanje, predvajanje ali objavljanje na spletnih straneh. Nadalje si Jadran-galenski laboratorij d.o.o. pridržuje pravico do brezplačne uporabe vseh idej, konceptov, znanja, povezanega s postopki in tehnikami, ki jih vsebujejo sporočila uporabnika, za kateri koli namen, ki vključuje, vendar ni omejen na razvoj, proizvodnjo ali marketing izdelkov s pomočjo informacij, ki jih vsebujejo taka sporočila.

Omejitev odgovornosti

Čeprav Jadran-galenski laboratorij d.o.o. sprejema ustrezne ukrepe, da so vse objavljene informacije točne in posodobljene, so možne tehnične nenatančnosti in tiskarske napake. Jadran-galenski laboratorij d.o.o. si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni, popravi ali dopolni objavljene informacije o izdelkih in storitvah. Jadran-galenski laboratorij d.o.o. ne zagotavlja pravice do pritožbe zoper točnost informacij. Jadran-galenski laboratorij d.o.o. ne prevzema nobene pravne odgovornosti za napake ali pomanjkljivosti pri vsebini teh strani. Jadran-galenski laboratorij d.o.o. ne jamči za točnost, popolnost ali uporabnost objavljenih informacij. Uporabnik uporabo teh strani izrecno sprejema na lastno odgovornost. Niti Jadran-galenski laboratorij d.o.o. niti njene povezane družbe ne bodo odgovorne za neposredno, naključno, posledično, posredno ali kazensko odgovornost, ki bi lahko nastala zaradi dostopa do strani in uporabe ali nezmožnosti uporabe teh strani oziroma zaradi kakršne koli napake ali pomanjkljivosti pri vsebini. Jadran-galenski laboratorij d.o.o. ne jamči, da so te strani brez virusov in ne prevzema nobene pravne odgovornosti za škodo na računalniških sistemih ali drugi lastnini uporabnika, ki je posledica dostopa do teh spletnih strani in njihove uporabe in shranjenih vsebin oziroma posledica nalaganja vsebine. Jadran-galenski laboratorij d.o.o. si pridržuje pravico, da te spletne strani ukine kadar koli, brez predhodnega obvestila in brez kakršne koli odgovornosti.
Informacij in vsebin, ki so na teh spletnih straneh, ni mogoče šteti za ponudbo ali povabilo za nakup ali naložbo v nobeno drugo premoženje ali pravico.
Čeprav Jadran-galenski laboratorij d.o.o. sprejema ustrezne ukrepe, da so vse objavljene informacije točne in posodobljene, so možne tehnične nenatančnosti in tiskarske napake. Jadran-galenski laboratorij d.o.o. si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni, popravi ali dopolni objavljene informacije o izdelkih in storitvah. Jadran-galenski laboratorij d.o.o. ne zagotavlja pravice do pritožbe zoper točnost informacij. Jadran-galenski laboratorij d.o.o. ne prevzema nobene pravne odgovornosti za napake ali pomanjkljivosti pri vsebini teh strani. Jadran-galenski laboratorij d.o.o. ne jamči za točnost, popolnost ali uporabnost objavljenih informacij. Uporabnik uporabo teh strani izrecno sprejema na lastno odgovornost. Niti Jadran-galenski laboratorij d.o.o. niti njene povezane družbe ne bodo odgovorne za neposredno, naključno, posledično, posredno ali kazensko odgovornost, ki bi lahko nastala zaradi dostopa do strani in uporabe ali nezmožnosti uporabe teh strani oziroma zaradi kakršne koli napake ali pomanjkljivosti pri vsebini. Jadran-galenski laboratorij d.o.o. ne jamči, da so te strani brez virusov in ne prevzema nobene pravne odgovornosti za škodo na računalniških sistemih ali drugi lastnini uporabnika, ki je posledica dostopa do teh spletnih strani in njihove uporabe in shranjenih vsebin oziroma posledica nalaganja vsebine. Jadran-galenski laboratorij d.o.o. si pridržuje pravico, da te spletne strani ukine kadar koli, brez predhodnega obvestila in brez kakršne koli odgovornosti.

Informacij in vsebin, ki so na teh spletnih straneh, ni mogoče šteti za ponudbo ali povabilo za nakup ali naložbo v nobeno drugo premoženje ali pravico.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Spletno mesto lahko vsebuje povezave na spletne strani tretjih oseb. Jadran-galenski laboratorij d.o.o. ni seznanjena z vsebino na spletnih straneh tretjih oseb, ki vsebujejo povezave do teh strani, in ne prevzema nobene odgovornosti za te vsebine ali za vsebine katerih koli drugih povezanih strani, saj nad njimi nima nadzora. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost družbe Jadran-galenski laboratorij d.o.o. za vse primere izključena. Uporabniki, ki to želijo, se lahko povežejo samo z domačo stranjo Jadran-galenski laboratorij d.o.o.
Pogoji uporabe vsebin spletnih strani in politika varstva osebnih podatkov tretjih oseb se lahko razlikujejo od pogojev uporabe osebnih podatkov Jadran-galenski laboratorij d.o.o. Jadran-galenski laboratorij d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za povezave do spletnih strani tretjih oseb, zlasti pa ne jamči za točnost njihove vsebine oziroma skladnost z zakonom. Jadran-galenski laboratorij d.o.o. ne odgovarja za kršitve ali malomarnosti pri politiki varstva osebnih podatkov tretjih oseb. Zato vam zaradi zaščite vaše zasebnosti priporočamo, da si predhodno ogledate politike zasebnosti in pravna obvestila na drugih spletnih mestih, do katerih dostopate prek spletnega mesta.
Uporaba in navedba tukaj shranjene vsebine ali dela vsebine na spletnih straneh tretjih oseb sta dovoljeni samo s predhodnim pisnim dovoljenjem Jadran-galenski laboratorij d.o.o. Zaradi potreb uporabnikov lahko te spletne strani vsebujejo povezave do spletnih strani tretjih oseb.

Politika zasebnosti in varstvo osebnih podatkov

V družbi Jadran-galenski laboratorij d.o.o. se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato stremimo k visoki stopnji varstva osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta in zbiranje ter obdelava osebnih podatkov poteka na zakonit, pošten in transparenten način, skladno z veljavnimi predpisi.
Z uporabo spletnega mesta se strinjate z zbiranjem in uporabo osebnih podatkov uporabnika. Upravljavec spletnega mesta je Jadran-galenski laboratorij d.o.o. Ljubljana, Litostrojska cesta 46a, 1000 Ljubljana.
Za potrebe pogojev uporabe spletnega mesta se izraz »osebni podatek« razume kot vsak podatek – ime in priimek, e-pošta, naslov IP ipd. – na podlagi katerega se lahko uporabnika identificira. Vsi osebni podatki uporabnikov spletnega mesta bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Vendar pa si Jadran-galenski laboratorij d.o.o. pridržuje pravico, da v izrednih situacijah izvede dodatno obdelavo podatkov v obsegu, ki je dovoljen ali predpisan z zakonom oziroma kot del sodnega postopka ali kazenske preiskave. V primeru potrebe po nadaljnji obdelavi podatkov za drug namen, bo upravljavec posameznika predhodno kontaktiral in zaprosil za soglasje. Prav tako brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta podatki ne bodo razkriti tretjim strankam, razen če zakon ne določa drugače.
Vsi zaposleni v podjetju Jadran-galenski laboratorij d.o.o. so seznanjeni s pogoji zaupnosti podatkov in jih lahko obdelujejo le tisti, ki so pooblaščeni za obdelavo določenih podatkov ter jih ne smejo narediti dostopne nepooblaščenim osebam. Za nepooblaščene osebe se štejejo tudi zaposleni, katerim dostop do teh podatkov ni potreben za izpolnjevanje delovnih obveznosti.
Osebni podatki se hranijo v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in bodo izbrisani takoj, ko bo dosežen namen, za katerega se zbirajo.
Izrecno izjavljamo, da Jadran-galenski laboratorij d.o.o. ne bo prodajal, delil ali na kateri koli drug način, razen kot je urejeno s temi pogoji, posredoval uporabnikovih osebnih podatkov tretjim osebam. Osebni podatki uporabnikov bodo občasno posredovani tretjim osebam, ki so najete za opravljanje določenih storitev v imenu ali za Jadran-galenski laboratorij d.o.o. ali v povezavi z drugimi poslovnimi dejavnostmi podjetja Jadran-galenski laboratorij d.o.o. za nadaljnjo obdelavo, katere namen je skladen s prvotnim namenom zbiranja podatkov, kot so storitve za stranke, analiza storitev ali tehnična podpora. Ti ponudniki storitev se pogodbeno zavezujejo k uporabi osebnih podatkov samo za pogodbene namene in izrecno izjavljajo, da osebnih podatkov ne bodo prodajali tretjim osebam, niti jih ne bodo posredovali tretjim osebam, razen v primeru, ko to zahtevajo zakonsko predpisani pogoji. V primeru posredovanja osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam, bo podjetje Jadran-galenski laboratorij d.o.o. sprejelo vse potrebne ukrepe, da se podatki obdelujejo izključno za namene, ki so skladni z namenom zbiranja in v okvirih, v katerih so bili podatki prvotno zbrani.
Zbrani osebni podatki se lahko posredujejo tretjim osebam še v dveh primerih: 1) če se poslovna dejavnost podjetja, ki upravlja te spletne strani in osebne podatke uporabnikov, ki so shranjeni na njih, proda, dodeli ali prenese tretjim osebam, so v tem primeru kupec, pravni naslednik ali oseba, na katero se poslovanje prenese, dolžni ravnati z osebnimi podatki v skladu s temi pogoji; 2) zaradi zakonsko predpisanih pogojev, sodnega naloga ali zahtevkov državnih organov oziroma, če je razkritje podatkov nujno za namen pravnega postopka ali kazenske preiskave.
Uporabnik ima pravico preverjati, ali so njegovi podatki, ki so shranjeni na teh spletnih straneh, posodobljeni in pravilni. Uporabnik ima tudi pravico zahtevati, da se ustavi pošiljanje vseh obvestil in sporočil na njegov naslov in da se vsi zbrani podatki izbrišejo. Če želite uveljaviti to pravico, pošljite elektronsko sporočilo na naslov [email protected]. V sporočilu navedite naslov strani, kjer ste vnesli svoje osebne podatke in označite, katere podatke želite popraviti, osvežiti ali izbrisati. Po prejemu zahtevka za izbris osebnih podatkov bodo vaši podatki izbrisani v ustreznem roku. Prav tako vas bomo na vašo zahtevo v ustreznem roku obvestili, ali smo in katere vaše osebne podatke smo zbrali med vašimi obiski na naši spletni strani. Zahtevki za izbris podatkov so predmet veljavnih zakonskih predpisov in etičnih standardov o shranjevanju, poročanju in dokumentiranju osebnih podatkov.
Za zaščito varnosti in zaupnosti osebnih podatkov uporabnikov, ki jih zbiramo na spletu, uporabljamo predpisane varnostne tehnologije in postopke, podatki pa so zaščiteni tudi z gesli. Med obdelavo uporabljamo vse potrebne ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, prenosom, spreminjanjem ali uničenjem ter vse potrebne varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred takimi nevarnostmi.

Politika piškotkov

Jadran-galenski laboratorij d.o.o. lahko zbira in obdeluje anonimne podatke o dostopu do svojih spletnih strani in o iskanjih, ki jih obiskovalci izvajajo. Taki anonimni podatki se uporabljajo za namen izboljšanja shranjenih vsebin oziroma za zbiranje skupnih statističnih podatkov o obiskovalcih za namen notranje raziskave trga. V ta namen spletne strani podjetja Jadran-galenski laboratorij d.o.o. uporabljajo piškotke (cookies), ki zbirajo podatke o uporabnikovem e-poštnem naslovu in o nazivu domene (npr. »bigmail.com« z e-poštnega naslova [email protected]) ter o datumu in času dostopa do spletnih strani. Piškotkov, ki jih namesti naš spletni strežnik, ni mogoče uporabiti za odkrivanje identitet posameznih uporabnikov. Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo strežnik spletnih strani pošlje uporabnikovemu brskalniku in jo shrani na trdem disku uporabnikovega računalnika. Piškotki ne poškodujejo računalnika. Nastavitve uporabnikovega brskalnika se lahko uredijo tako, da brskalnik obvešča uporabnika o pošiljanju piškotkov, pri čemer se uporabnik lahko odloči, ali jih bo sprejel ali ne. Jadran-galenski laboratorij d.o.o. lahko občasno najame tretje osebe za pomoč pri zbiranju in obdelavi podatkov, opisanih v tem členu, pri čemer tretje osebe prevzamejo obveznosti, ki so opisane v 3. členu. Jadran-galenski laboratorij d.o.o. lahko občasno uporablja tudi spletne oznake (tj. digitalne slike, znane tudi kot akcijske oznake, slike GIF z eno slikovno piko, čiste slike GIF, nevidne slike GIF in slike GIF 1×1) kot pomoč pri pošiljanju piškotkov oziroma za pošiljanje storitev drugih podjetij za oglaševanje. Te spletne oznake se namestijo na spletne oglase/reklame, ki uporabnike pripeljejo na spletne strani podjetja Jadran-galenski laboratorij d.o.o. Te spletne oznake se uporabljajo za štetje uporabnikov, ki dostopajo do naših strani oziroma za izdelavo statistik o učinkovitosti naših promocijskih kampanj (vključno s štetjem dostopov do posameznih strani in z zbiranjem informacij o pregledanih vsebinah ipd.). Zaradi piškotkov in spletnih oznak, ki se nameščajo na uporabnikov računalnik, lahko tudi tretje osebe, ki so naši partnerji, v oglaševanju zbirajo anonimne, zbirne statistične podatke o obiskovalcih, ki so dostopali do drugih strani. Izrecno izjavljamo, da Jadran-galenski laboratorij d.o.o. ne bo uporabljal piškotkov in spletnih oznak za namen zbiranja osebnih podatkov, ki lahko služijo za neposredno identifikacijo uporabnikov, kot so imena, poštni naslovi, e-poštni naslovi ali telefonske številke.

Starostna omejitev

Večina storitev, ki so na voljo na spletnih straneh podjetja Jadran-galenski laboratorij d.o.o. je namenjena osebam, starejšim od 18 let. Osebe, ki iščejo informacije o zdravilih za uporabo pri otrocih, morajo biti starejše od 18 let. Brez predhodnega soglasja staršev ali skrbnikov ne bomo zavestno zbirali, uporabljali ali delili osebnih podatkov oseb, mlajših od 18 let. Starše bomo 1) obvestili o vrsti osebnih podatkov, ki se zbirajo od oseb, mlajših od 18 let in 2) jim ponudili možnost preklica soglasja za zbiranje, uporabo in posredovanje osebnih podatkov njihovih otrok tretjim osebam. Jadran-galenski laboratorij d.o.o. dosledno upošteva vse zakonske predpise o zaščiti mladoletnikov.

Če imate vprašanja ali pritožbe v zvezi s pogoji osebnih podatkov ali nam želite poslati komentarje in predloge za izboljšanje, nam pišite na

To spletno mesto uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe strani se strinjate z uporabo le-teh.

Pravila uporabe spletnega mesta i politika piškotov