Rezultati poslovanja 2010. JGL-a

JGL je brzorastuća farmaceutska kompanija utemeljena 1991. godine na temeljima centralnog laboratorija za izradu magistralnih i galenskih pripravaka, Zdravstvene ustanove Ljekarna JADRAN Rijeka. Sustavnim ulaganjem u znanje zaposlenih, u razvoj novih proizvoda i novih tržišta, u bliskost s kupcima kao i investicijama u suvremenu tehnologiju u izradi i kontroli lijekova, iz tog skromnog embrija, izrasla je treća farmaceutska tvrtka u Hrvatskoj.

Rast tvrtke

Poduzeće je od svog osnutka do danas raslo po vrlo visokim stopama rasta. Ukupni prihod poduzeća porastao je s 1,5 milijuna kuna iz 1991. godine na 630 milijuna kuna u 2010. godini, s koliko je Grupa JGL završila poslovnu godinu. Prosječna stopa rasta u promatranom razdoblju iznosila je 23% godišnje, što JGL svrstava u osobito propulzivne i brzorastuće tvrtke. Prihodi od prodaje na inozemnim tržištima u promatranom razdoblju rasli su prosječno po stopi od 40% i čine 65 % udjela u ukupnoj prodaji JGL-a u 2010. godini.

Promatrajući samo JGL tijekom 2010-te ostvareni su slijedeći rezultati:

 • 500 milijuna kuna ukupnih prihoda
 • 312 milijuna kuna izvoza
 • Rast prodaje 36%, rast izvoza 67% u odnosu na 2009.
 • Ukupno zaposlenih 480
 • Tijekom 2010. zaposleno 29 novih djelatnika u Hrvatskoj
 • Investirano 28,9 milijuna kuna

Kroz naredne tablice možemo sagledati realizaciju u 2010-toj u odnosu na prethodne tri godine. Razvidno je da 2010-ta godina predstavlja najbolju poslovnu godinu po svim prodajnim i financijskim parametrima od osnutka tvrtke.

Iz tablice je vidljvo da dugotrajna imovina raste u odnosu na 2009-tu za 11% dok kratkotrajna imovina bilježi rast od 13%. Zalihe su ostale na razinama iz 2009-te dok su se potraživanja smanjila za 2%. Kapital i rezerve porasli su 20% dok značajniji porast od 60% bilježe dugoročne obveze.

Iz tablice je vidljvo da je tvrtka više nego uspješno nadoknadila minimalni pad prodaje u 2009-toj te bilježi rast prodaje u 2010-toj od 36%. Rashodi su rasli istim tempom dok se dobit za 2010-tu povećala za 33% u odnosu na 2009-tu.

S obzirom na velika ulaganja u brzi rast u promatranom periodu (razvoj novih proizvoda i tržišta, tehnološki i kadrovski razvoj, itd.), profitabilnost JGL-a je bila na zavidnoj visini, što se dobro vidi i na grafičkim prikazima u nastavku.  Za 2010-tu godinu,  EBITDA marža iznosila je 16,30%, EBIT marža 10,30% i Neto marža 7,37%.

Značajni događaji unutar JGL-a u razdoblju 2007.-2010.

Otvaranje poslovanja JGL-a na visoko reguliranim tržištima kao što je EU tijekom posljednje četiri godine omogućile su značajne investicije u tehnologiju (otvoren novi laboratorij Kontrole kvalitete, preuređen pogon polučvrstih oblika).  Isti je trend nastavljen i u 2010-toj. Mnogo je uloženo i u razvoj sustava osiguranja kvalitete - investirano je u postizanje uvjeta dobre proizvodne prakse (GMP) u skladištu ulaznih sirovina i mikrobiološkom laboratoriju (lokacija Pulac), kao i u tehnologiju očnih kapi (lokacija Svilno). Nakon provedenog recertifikacijskog audita ISO 22000:2005, dodjeljivanja ISO 9001:2008 (Upravljanje kvalitetom), ISO 13485:2003 (Upravljanje kvalitetom za medicinske proizvode) te dobivanja Europskog GMP certifikata u tehnologijama proizvodnje sterilnih oftalmoloških preparata, suhih oralnih oblika (tableta i kapsula) te polučvrstih oblika (kreme i masti) - JGL je tijekom 2010-te ojačaju svoju poziciju kao novu destinaciju na karti proizvođača u Europi sa u potpunosti certificiranim sustavom upravljanja kvalitetom.

Posebna vrijednost u proizvodnji JGL-a je tehnologija proizvodnje sterilnih očnih otopina i sprejeva u kojoj, zbog velikih ulaganja i visokih zahtjeva kvalitete, nema puno kvalitetnih prozvođača obzirom da se radi gotovo o "niche" proizvodnji. U tom segmentu JGL je prepoznat od mnogih kompanija kao zanimljiv poslovni partner pa je tako pred godinu dana uspješno startao projekt proizvodnje prvog generika u segmentu očnih kapi, lijeka prostaglandinske grupe za terapiju glaukoma. U njemu je, zahvaljujući vlastitim tehnološkim inovacijama i uspješnim validacijama proizvodnog procesa, tvrtka po prvi put u Europi proizvela lijek koji je do sada uspješno lansiran na nekoliko europskih tržišta preko licencnog partnera - švicarske tvrtke Siegfried. Realizacija prodaje takve ugovorne proizvodnje u 2010. godini iznosila je 4.556.000 kuna. U JGL-u se ovaj lijek proizvodi i za velike generičke kompanije kao što su Ratiofarm, Sandoz, Actavis i Mylan. Plan proizvodnje u 2011. je preko 2.500.000 pakiranja očnih kapi. U tijeku je i certifikacija proizvodnje sterilnih očnih kapi za Kanadu što će rezultirati i novim projektima, kako razvojnim, tako i proizvodnim u portfelju očnih kapi.

Tijekom protekle četiri godine tvrtka je, nadalje, lansirala ukupno 149 novih proizvoda a samo tijekom 2010-te tvrtka je lansirala 31 novi proizvod što pokazuje grafički prikaz u nastavku.

Poslovno razdoblje između 2007. i 2010. godine ističe se zbog objave Izvješća o održivom razvoju koje je donijelo pregled ekonomskog, okolišnog i društvenog poslovanja u razdoblju 2008/2009. Društveno odgovorno poslovanje JGL-a prepoznato je od strane Hrvatske gospodarske komore koja je tvrtki krajem veljače 2011. dodjelila posebnu nagradu Indeks DOP za najveći napredak u odnosu na prošlu godinu.

Također, potvrde ispravnosti strateških odrednica kroz protekle su četiri godine stigle i kroz brojna druga priznanja kao što je nagrada za "Ulagača godine" Agencije za poticanje izvoza i ulaganja, zatim "ICT gold" (prva hrvatska nacionalna nagrada za najbolju ICT implementaciju neinformatičke tvrtke), te "Zlatni ključ" za najboljeg izvoznika na rusko tržište. U 2010-toj, prestižan status "Superbrands Croatia" dobio je i naš krovni brand JGL, pored već ranije nagrađenih brendova Aqua Maris i Adrience.

Komentar financijskih rezultata po proizvodnim programima

Receptni program

Receptni program koji se bavi generičkim lijekovima u 2010. godini ostvario je neto prodaju nakon popusta u iznosu od cca HRK 137,2 milijuna. U odnosu na plan, riječ je o prebačaju od cca 1%, dok je u odnosu na prethodnu godinu riječ o rastu od cca 8%.

Gledano po pojedinim tržištima, u ovom programu dominira domaće tržište koje čini čak 83% od realizirane prodaje. Na njemu je ostvaren prebačaj plana od cca 5% i prethodne godine od cca 6%. Na tržištu RBU SEE izvan Hrvatske ostvareno je cca HRK 9,8 milijuna, što predstavlja pad u odnosu i na plan i realizaciju prethodne godine (varijanca cca. 91%). Razlog pada je neostvarivanje ambicioznog plana u Bosni i Hercegovini, kao i podbačaji u Srbiji i na Kosovu.

Ovaj program radi se još i na tržištu RBU CIS, gdje je realizacija bila čak za 59% veća od prethodne godine. Plan je doduše bio još ambiciozniji, no na kraju je ostvarena njegova pristojna varijanca od cca 94%. Plan u svim zemljama CIS-a bilježi visoke stope rasta (Rusija, Ukrajina, Kazahstan i Gruzija).

Glede strukture programa, najveće uspjehe su postigle grupe:

 • A-Lijekovi s djelovanjem na probavni sustav i mijenu tvari - rast 15%
 • B-Pripravci s učinkom na krv i krvotvorne organe - rast 12%
 • C-Pripravci s učinkom na kardiovaskularni sustav - rast 5%
 • L-Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori - rast 153%
 • P-Lijekovi za liječenje infekcija uzrokovanih parazitima - rast 165%

Ukupno među proizvođačima (bilo originalnih, bilo generičkih) lijekova na hrvatskom tržištu JGL zauzima 15. mjesto, što je ujedno i 5. mjesto među proizvođačima generičkih lijekova (iza Plive, Belupa, Krke i Sandoza). Udio JGL-a u ukupnom farmaceutskom tržištu Hrvatske iznosio je 2,69% u 2010. godini i porastao je sa 2,66% koliko je iznosio u 2009. godini.

Portfelj JGL-a od oko 300 proizvoda na hrvatskom tržištu uglavnom je orijentiran na lijekove. Na ukupnom tržištu veličine HRK 4,9 milijardi (a koje obuhvaća i lijekove koji se izdaju na recept ljekarnama kao i lijekove koji se koriste u bolničkim ustanovama), a koje je raslo 1% u odnosu na 2009. godinu, JGL je u 2010. ostvario udio od 2,47%, što je predstavljalo rast prihoda od 4% u odnosu na prethodnu godinu.

Ako se promatra još uži segment - isključivo lijekovi koji se izdaju na recept u ljekarnama (i izuzme bolnička potrošnja), udio JGL-a među konkurentima u tom segmentu je još veći i iznosi 2,95% za 2010. godinu. U tom segmentu JGL zauzima 13. mjesto među proizvođačima, s 4% rasta u odnosu na prethodnu godinu, a radi se o tržištu ukupne veličine HRK 3,9 milijardi za 2010. godinu, a koje je raslo 4% u odnosu na prethodnu godinu.

Bezreceptni program

Bezreceptni program koji je ujedinio stare programe OTC-a i kozmetike realizirao je u 2010. godini cca HRK 155 milijuna. U odnosu na plan riječ je o varijanci od 96%, dok je prebačaj realizacije prethodne godine čak za 43%.

Na domaćem tržištu zabilježen je pad od cca 7% u odnosu na prethodnu godinu, kao i varijanca plana od svega 87%. Slabiji rezultati bili su i u ostalim zemljama RBU SEE, gdje je zabilježen pad od 4% u odnosu na prethodnu godinu, kao i varijanca plana od svega 77%.

Za razliku od SEE, na tržištu CIS-a ovaj program bilježi visoki rast (varijanca 218% u odnosu na prethodnu godinu, a 105% u odnosu na plan).

Ovaj program još je zastupljen i na tržištu Mađarske gdje je plan prebačen za 61%, no riječ je o malim, tek početnim, iznosima za to tržište.

Glede strukture programa, najveće uspjehe su postigle grupe i brendovi:

 • OTC lijekovi - rast 97%
 • Dramina - rast 25%
 • Hepan - rast 22%
 • Prolax - rast 104%
 • Prolife - rast 103%
 • Purgal - rast 107%
 • Dječja mast - rast 106%

Program Aqua Maris

Program Aqua Maris, koji je strateškom reorganizacijom zbog svog značaja izuzet iz bivšeg programa OTC, bilježi daljnji rast u 2010. godini. On je realiziran s cca HRK 179 milijuna, što predstavlja rast od cca 59% u odnosu na prethodnu godinu, te varijancu ispunjenja plana od 110%.

Na tržištu Hrvatske imao je najslabije rezultate (za 20% manji od prethodne godine), no na tržištu ostalih SEE zemalja ipak je bolji za cca 15% od prethodne godine.

Na svom ključnom tržištu u RBU CIS 2010-ta je godina bila sjajna. Plan je ostvaren varijancom 114%, dok je prethodna godina prebačena za čak 66%.

Posebno je značajan uspjeh na primarnom tržištu MBU Rusije, gdje je ostvareno cca 143 milijuna kuna, što predstavlja rast od 78% i ispunjenje plana od 120%.

Od ostalih tržišta, zabilježena je realizacija i u Mađarskoj i Poljskoj, no ne u velikoj mjeri. Razlog je u promjeni veleprodajnog partnera na tim tržištima.

Ugovorna proizvodnja

U novom programu ugovorne proizvodnje ostvareno je cca HRK 4,6 milijuna, što predstavlja značajan porast od svega HRK 170 tisuća u prethodnoj godini. To je uvelike nadmašilo i plan (koji je bio cca HRK 1,9 milijuna).

Glavna tržišta

Nakon dvadeset godina postojanja JGL danas izvozi, ili je u pripremi izvoza, vlastitih proizvoda na 24 tržišta. Udio izvoza u ukupnom prihodu tvrtke za 2010. godinu iznosio je 66%. Do 2015. godine planiran je iskorak na još 20 novih tržišta, s fokusom na tržišta Brazila i Južne Amerike, SAD-a, Velike Britanije; te zemlje Srednje Europe, Skandinavije, Bliskog Istoka i Zapadne Europe.

Iz grafa se vidi kontinuitet rasta domaćeg tržišta i mali pad ino-tržišta u 2009. godini radi globalne financijske krize, koji je nadoknađen u 2010. godini.

Prosječna stopa rasta u petogodišnjem periodu bila je:

 • Hrvatska: 11,4%
 • Inozemstvo: 27,1%

Zapošljavanje

Unatoč generalnom trendu pada zaposlenosti u Hrvatskoj, planirani nastavak pozitivnog trenda zapošljavanja u 2009. godini, u kojoj je u JGL pristiglo 17-ero novih zaposlenika, ostvaren je i u 2010. godini, kada je unutar granica Hrvatske zaposleno čak 30-ero novih suradnika.

Ti su rezultati u zapošljavanju došli zahvaljujući kako ostvarenju plana prodaje i rasta izvoza, tako i  činjenici da je JGL svojim financijskim postignućima u protekloj godini bio u mogućnosti investirati u unapređenje i proširenje postojećih  proizvodnih kapaciteta, te konstantno ulagati u edukaciju i razvoj kadrova što je u konačnici rezultiralo izravnim pozitivnim učinkom na cjelokupnu uspješnost i produktivnost tvrtke.

Investicije u 2010-toj

Tijekom 2010-te je u proizvodne i razvojne kapacitete investirano ukupno HRK 25.484.759. Iznos od HRK 12.304.167 investiran je u proizvodne kapacitete, najvećim dijelom na odjelu polučvrstih oblika, s ciljem preseljenja odjela na novu lokaciju i ishođenja EU GMP certifikata. Također je investirano u novu tehnologiju pakiranja (stick pack) na odjelu proizvodnje Aqua Maris i započet građevinski dio investicije u odjel sterila II. U razvojnu analitiku investirano je HRK 1.415.485, a u odjel kontrole kvalitete HRK 1.248.966 (oprema za lasersko mjerenje veličine čestica spray-a). Ostatak se odnosi na investicije u ostale oblike imovine.

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Zaštiti privatnosti i osobnih podataka.

 • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.

Jeste li zdravstveni djelatnik?

Da bi prilagodili rezultate pretrage, molimo odgovorite jeste li zdravstveni djelatnik?

Pristupanjem stranici preuzimate odgovornost na sve poduzete radnje i dostavljene podatke. Svaka zlouporaba ove stranice podliježe odgovornosti.