Uvjeti korištenja

Pristup ovoj mrežnoj stranici i korištenje ovdje sadržanih materijala i podataka podliježu niže navedenim uvjetima te važećim zakonskim i podzakonskim propisima. Svaki daljnji pristup i pretraživanje sadržaja smatrat će se bezuvjetnim pristankom na navedene uvjete korištenja danim bez ograničenja kojim se stavljaju izvan snage svi prijašnji uvjeti o korištenju ove mrežne stranice sklopljeni između korisnika i JGL d.d. Podaci o lijekovima i medicinskim proizvodima koje JGL d.d. objavljuje na ovim mrežnim stranicama služe isključivo kao opće informacije. Mnogi od navedenih lijekova i medicinskih proizvoda dostupni su isključivo uz recept koji je izdao liječnik ili drugi kvalificirani zdravstveni radnik. 

Podaci o lijekovima i medicinskim proizvodima ne iznose se u svrhu davanja potpune medicinske informacije ili upute o korištenju pojedinih proizvoda. Za savjet o svakom konkretnom zdravstvenom problemu obratite se izravno svojem liječniku ili nadležnom zdravstvenom radniku. JGL d.d. ne postavlja dijagnozu niti daje osobne medicinske savjete o bolesti i načinu liječenja. Za potpunu medicinsku informaciju o lijekovima koji se izdaju na recept obratite se liječniku koji skrbi o vašem zdravlju ili drugom kvalificiranom zdravstvenom radniku. Sadržaj upute o lijeku može se razlikovati u pojedinim državama. Preporuka jest da se pacijenti, liječnici i ostali zdravstveni radnici za specifične informacije i upute u svezi s proizvodima koji su registrirani u njihovoj zemlji obrate izravno lokalnim medicinskim ustanovama i tijelima koja izdaju odobrenje za stavljanje lijekova i medicinskih proizvoda u promet. Nadalje, važeći zakonski i podzakonski propisi u mnogim državama ograničavaju (ili potpuno zabranjuju) mogućnost da JGL d.d. osigura informacije i/ili izravno odgovori na upite pacijenata o lijekovima koji se izdaju na liječnički recept. Međutim, JGL d.d. će sukladno važećim lokalnim propisima osigurati tražene informacije i/ili izravno odgovoriti na upite kvalificiranih zdravstvenih radnika.

Korisnici mogu slobodno pretraživati ove mrežne stranice, ali se na njima objavljeni sadržaji – uključujući tekst, slike, zvučne i videozapise („informacije“) – smiju pretraživati, preuzimati ili koristiti samo za nekomercijalne i osobne potrebe. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija, distribucija, promjena, prenošenje ili upotreba u komercijalne svrhe dopušteni su samo uz izričito pismeno odobrenje tvrtke JGL d.d. Preuzimanje sadržaja dopušteno je samo uz zadržavanje i isticanje obavijesti o autorskim pravima, odnosno upozorenja o drugim pravima intelektualnog vlasništva kojim raspolaže društvo JGL d.d. ili treće osobe. Bilo koji sadržaj na ovim stranicama zaštićen je – osim ako nije drugačije navedeno – autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva pa je svako korištenje koje odstupa od ovih pravnih uvjeta korištenja dopušteno samo uz prethodno pismeno odobrenje društva JGL d.d. JGL d.d. ovime isključuje svaku zakonsku odgovornost za kršenje autorskih prava koje bi moglo proizaći iz pristupa i korištenja sadržaja nad kojima postoji autorsko pravo trećih osoba koje nisu povezane s tvrtkom JGL d.d. Osim prethodno navedenog ograničenog prava korištenja, podrazumijeva se da pristupom ovim stranicama korisnici ne stječu nikakva autorska ili druga prava korištenjem sadržaja zaštićenih autorskim pravima u vlasništvu tvrtke JGL d.d. ili trećih osoba.

Svi nazivi proizvoda objavljeni na ovim stranicama zaštićeni su žigovi u vlasništvu tvrtke JGL d.d. i/ili trećih osoba. Na ovim stranicama mogu biti objavljene i informacije o patentima, tehnološkim postupcima, proizvodima, procesima, zatim zaštićeni povjerljivi podaci te informacije o drugim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke JGL d.d. ili trećih osoba. Podrazumijeva se da pristupom ovim stranicama korisnici ne stječu prava korištenja žigova, patenata, poslovnih tajni, tehnoloških postupaka, podataka o proizvodima, procesima te ostalog intelektualnog vlasništva društva JGL d.d. ili trećih osoba.

Iako JGL d.d. poduzima odgovarajuće mjere kako bi sve objavljene informacije bile točne i ažurne, moguće su tehničke nepreciznosti i tiskarske greške. JGL d.d. pridržava pravo izmjene, ispravka/dopune objavljenih informacija o proizvodima i uslugama u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave. JGL d.d. ne daje jamstvo za pravo prigovora na točnost informacija. JGL d.d. ne preuzima nikakvu pravnu odgovornost za pogreške ili propuste u sadržaju ovih stranica. JGL d.d. ne daje jamstvo za točnost, potpunost ili korisnost objavljenih informacija. Korisnik izričito prihvaća korištenje ovih stranica na vlastitu odgovornost. Ni JGL d.d. ni njegova povezana društva neće odgovarati za izravnu, slučajnu, posljedičnu, neizravnu ili kaznenu odgovornost koja bi mogla proizaći iz pristupa i korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih stranica, odnosno zbog bilo kakve pogreške ili propusta u sadržaju. JGL d.d. ne jamči da ove stranice ne sadrže viruse i ne preuzima nikakvu pravnu odgovornost za štete u računalnim sustavima ili drugom vlasništvu korisnika nastale kao rezultat pristupa i korištenja ovih mrežnih stranica i pohranjenih sadržaja, odnosno kao rezultat preuzimanja sadržaja. JGL d.d. pridržava pravo da u svako vrijeme, bez prethodne najave i bez ikakve odgovornosti ukine ove mrežne stranice. 

Osim informacija koje su definirane uvjetima zaštite osobnih podataka, za svaku korisničku poruku ili sadržaj zaprimljen elektroničkim putem ili na drugi način, uključujući podatke, upite, komentare, prijedloge ili slično smatrat će se da ne predstavljaju povjerljive niti zaštićene podatke te da pošiljatelj nad njima nema autorsko pravo. Svi zaprimljeni sadržaji korisnika postaju vlasništvo tvrtke JGL d.d. i njegovih povezanih društava i mogu se koristiti u bilo koju svrhu koja uključuje, ali nije ograničena na reproduciranje, preuzimanje, distribuiranje trećim osobama, objavljivanje, emitiranje ili postavljanje na mrežne stranice. Nadalje, JGL d.d. pridržava pravo koristiti, bez ikakve naknade, sve ideje, koncepte, znanja vezana za procedure i sve tehnike sadržane u porukama korisnika u bilo koju svrhu koja uključuje, ali nije ograničena na razvoj, proizvodnju ili marketing proizvoda uz pomoć informacija sadržanih u takvim porukama.

Informacije i sadržaji koji se nalaze na ovim mrežnim stranicama ne mogu se smatrati ponudom ili pozivom na kupnju ili ulaganje u bilo koju drugu imovinu ili pravo.

JGL d.d. nije upoznat sa sadržajem na mrežnim stranicama trećih osoba koje sadrže poveznice na ove stranice te ne preuzima nikakvu odgovornost za te sadržaje niti za sadržaje bilo kojih drugih povezanih stranica. Korisnici koji to žele mogu se povezati samo s početnom stranicom tvrtke JGL d.d. Korisnici se ne mogu povezati ni s jednom drugom stranicom bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke JGL d.d. Korištenje i navođenje ovdje pohranjenoga sadržaja ili dijela sadržaja na mrežnim stranicama trećih osoba dopušteno je isključivo uz prethodno pismeno odobrenje tvrtke JGL d.d.

Zbog potreba korisnika ove mrežne stranice mogu sadržavati poveznice na mrežne stranice trećih osoba. Uvjeti korištenja sadržaja mrežnih stranica i politika zaštite osobnih podataka trećih osoba mogu se razlikovati od uvjeta korištenja osobnih podataka tvrtke JGL d.d. JGL d.d. ne preuzima bilo kakvu odgovornost za poveznice ne mrežne stranice trećih osoba, a osobito ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti njihova sadržaja, odnosno sukladnosti sa zakonom. JGL d.d. ne odgovara za kršenja ili propuste u politici zaštite osobnih podataka trećih osoba.

Iako JGL d.d. povremeno prati ili analizira posjete ovim stranicama, rasprave, razmjene, prijenos podataka, oglašavanje i slično, JGL d.d. nema zakonsku obvezu praćenja posjeta niti daje jamstvo ili pravo prigovora na njihov sadržaj i ne preuzima odgovornost za pogreške, klevete, uvredljive izjave, javne napade, propuste, lažne informacije, opscene, pornografske i vulgarne sadržaje, prijetnje, otkrivanje osobnih podataka ili netočnosti u korisničkim sadržajima na ovim mrežnim stranicama. Korisnicima je zabranjeno postavljanje i distribuiranje materijala i sadržaja koji bi mogli potaknuti ponašanje koje povlači kaznenu i građansku odgovornost ili na neki drugi način krši zakon. JGL d.d. će u potpunosti surađivati s nadležnim tijelima, a u slučaju sudskog naloga otkriti identitet korisnika koji je na mrežne stranice postavio takve sadržaje ili materijale.

U slučaju kršenja uvjeta i odredbi navedenih u pravnim uvjetima korištenja sadržaja na mrežnim stranicama, JGL d.d. pridržava pravo bez odlaganja poduzeti sve potrebne mjere protiv prekršitelja, prekršitelju uskratiti pristup uslugama tvrtke JGL d.d. te u svako vrijeme bez prethodne najave ukloniti sve informacije, podatke i sadržaje koje je postavio prekršitelj. Ako je iz kršenja uvjeta navedenih u uvjetima korištenja sadržaja na mrežnim stranicama proizišla šteta za JGL d.d., JGL d.d. ima pravo prema vlastitom nahođenju od prekršitelja zatražiti naknadu nastale štete.

JGL d.d. može u svako vrijeme i bez najave promijeniti ili ažurirati uvjete korištenja sadržaja na mrežnim stranicama. Budući da su promjene obvezujuće za korisnike, preporučujemo svim posjetiteljima da redovito prate sve promjene uvjeta i odredbi korištenja koje će biti objavljene na ovim stranicama. Registracijom, odnosno otvaranjem korisničkog računa na internetskoj stranici JGL.hr smatra se da je korisnik ove uvjete korištenja u cijelosti pročitao, razumio i s njima se složio. Za tumačenje, primjenu i pravne učinke uvjeta korištenja internetske stranice JGL.hr mjerodavno je pravo Republike Hrvatske, a za sve zahtjeve i sporove koji bi nastali kao rezultat korištenja stranice JGL.hr ili u svezi s njima, stvarno je nadležan sud u Rijeci.

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Zaštiti privatnosti i osobnih podataka.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.

Jeste li zdravstveni djelatnik?

Da bi prilagodili rezultate pretrage, molimo odgovorite jeste li zdravstveni djelatnik?

Pristupanjem stranici preuzimate odgovornost na sve poduzete radnje i dostavljene podatke. Svaka zlouporaba ove stranice podliježe odgovornosti.