Zaštita privatnosti i osobnih podataka

JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka (dalje: JGL d.d.) obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga i posjetitelja stranice www.jgl.hr u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (EU regulativa 2016/679; dalje u tekstu: GDPR ili Uredba) JGL d.d. prikuplja i obrađuje osobne podatke zakonito, pošteno i transparentno, sukladno važećim propisima.

UVODNE ODREDBE

JGL d.d. štiti osobna prava svakog pojedinca čije podatke obrađuje uključujući zaposlenike, klijente, dobavljače i ostale ugovorne partnere, zainteresirane stranke itd. bez obzira na način ili metode kojima se do takvih osobnih podataka došlo. Zbog toga je JGL d.d. definirao standarde sigurnosti za obradu, pohranu i prijenos osobnih podataka kako bi se osigurala adekvatna zaštita osobnih podataka i prava svih ispitanika.

Podaci koji su prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe prikupljat će se isključivo u onom opsegu u kojem je to nužno te obrađivati na način koji je u skladu s tim svrhama. Prikupljeni podaci čuvat će se onoliko dugo koliko je potrebno s obzirom na svrhu prikupljanja te će se nakon ispunjenja svrhe brisati.

Svi zaposlenici tvrtke JGL d.d. upoznati su s uvjetima tajnosti podataka te ih smiju obrađivati samo oni koji su ovlašteni za obradu određenih podataka i ne smiju ih učiniti dostupnima bilo kojoj neovlaštenoj osobi. Neovlaštenim osobama smatraju se i zaposlenici kojima pristup tim podacima nije nužan za ispunjenje radnih obveza.

Osobni se podaci čuvaju sukladno važećim zakonskim propisima te brišu čim se ispuni svrha za koju se prikupljaju, odnosno ukoliko korisnik isto zatraži.

Izričito izjavljujemo da JGL d.d. neće prodavati, dijeliti ili na bilo koji drugi način, osim kako je uređeno ovim uvjetima, ustupiti korisnikove osobne podatke trećim osobama. Osobni podaci korisnika povremeno će se davati trećim osobama koje se unajmljuju za pružanje određenih usluga u ime ili za JGL d.d. ili u svezi s drugim poslovnim djelatnostima tvrtke JGL d.d. na daljnju obradu, čija je svrha podudarna s prvobitnom svrhom prikupljanja podataka, kao što je isporuka usluga korisnicima, analiza usluga ili tehnička podrška. Ti davatelji usluga ugovorno se obvezuju koristiti osobne podatke isključivo u ugovorene svrhe i izričito izjavljuju da neće prodavati osobne podatke trećim osobama, niti će ih ustupati trećim osobama osim u slučaju kad to nalažu zakonom propisani uvjeti. U slučaju ustupanja osobnih podataka korisnika trećim osobama, JGL d.d. poduzet će sve potrebne mjere da se podaci obrađuju isključivo u svrhe podudarne sa svrhom prikupljanja i u okvirima u kojima su podaci prvobitno prikupljani te uz dobivenu privolu korisnika.

Prikupljeni osobni podaci mogu se ustupiti trećim osobama u još dva slučaja: 1) ako se poslovna djelatnost tvrtke koja upravlja ovim mrežnim stranicama i osobnim podacima korisnika pohranjenim na njima proda, dodijeli ili prenese trećim osobama, u kojem slučaju su kupac, pravni sljednik ili osoba na koju se prenosi poslovanje obvezni postupati s osobnim podacima sukladno ovim uvjetima; 2) zbog zakonom propisanih uvjeta, sudskog naloga ili zahtjeva državnih tijela, odnosno ako je otkrivanje podataka neophodno u svrhu pravnoga postupka ili kaznene istrage.

Korisnik ima pravo provjeravati jesu li njegovi podaci pohranjeni na ovim mrežnim stranicama ažurirani i točni. Korisnik također ima sljedeća prava: pravo na pristup podacima koji se odnose na korisnika, ispravak ili dopunu osobnih podataka, brisanje osobnih podataka, ograničenje obrade osobnih podataka, povlačenje privole na obradu osobnih podataka, pravo na prenosivost podataka kao i pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Želite li, u bilo kojem trenutku ostvariti neka od navedenih prava, pošaljite elektroničku poruku na adresu [email protected]. U poruci navedite adresu stranice na kojoj ste dali svoje osobne podatke i označite koje pravo želite ostvariti i u odnosu na koje osobne podatke. Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen u najkraćem mogućem roku. Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložiti ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka. Također, na Vaš ćemo Vas zahtjev u primjerenom roku obavijestiti jesmo li i koje smo Vaše osobne podatke prikupili tijekom Vaših posjeta našoj internetskoj stranici. Zahtjevi za brisanjem podataka podliježu važećim zakonskim propisima i etičkim standardima za čuvanje, izvještavanje i dokumentiranje osobnih podataka.

Za zaštitu sigurnosti i povjerljivosti osobnih podataka korisnika koje prikupljamo koristimo propisane sigurnosne tehnologije i postupke, a podaci su zaštićeni i lozinkama. Tijekom obrade koristimo sve potrebne mjere za zaštitu osobnih podataka od gubitka, zloporabe, neovlaštenog pristupa, prijenosa, izmjene ili uništenja, kao i sve potrebne sigurnosne mjere kako bismo osobne podatke zaštitili od navedenih opasnosti.

JGL d.d. može prikupljati i obrađivati anonimne podatke o pristupu svojim mrežnim stranicama i pretragama koje posjetitelji provode. Takvi anonimni podaci koriste se u svrhu poboljšanja pohranjenih sadržaja, odnosno za prikupljanje skupnih statističkih podataka o posjetiteljima u svrhu internog istraživanja tržišta. U tu svrhu mrežne stranice tvrtke JGL d.d. koriste kolačiće (cookies) koji prikupljaju podatke o korisnikovoj adresi e-pošte i nazivu domene (npr. „bigmail.com” s adrese e-pošte [email protected]) te datumu i vremenu pristupanja stranicama. Kolačići koje postavlja naš mrežni poslužitelj ne mogu se koristiti za otkrivanje identiteta pojedinačnih korisnika. Kolačić je mala tekstna datoteka koju poslužitelj mrežnih stranica šalje korisnikovu pregledniku i pohranjuje na tvrdom disku korisnikova računala. Kolačići ne oštećuju računalo.

Postavke korisnikova preglednika mogu se urediti tako da preglednik obavješćuje korisnika o slanju kolačića, pri čemu korisnik može odlučiti hoće li ih prihvatiti ili ne. Uz davanje privole korisnika JGL d.d. može povremeno unajmiti treće osobe za pomoć pri prikupljanju i obradi podataka opisanih u ovom članku, u tom slučaju treće osobe preuzimaju obveze opisane u članku 1. JGL d.d. može povremeno koristiti i mrežne oznake (tj. digitalne slike poznate i kao akcijske oznake, jednopikselne GIF slike, čiste GIF slike, nevidljive GIF slike i GIF slike 1×1) kao pomoć pri isporuci kolačića, odnosno za isporuku usluga drugih tvrtki za oglašavanje. Te se mrežne oznake postavljaju na mrežne oglase / reklame koji dovode korisnike na mrežne stranice tvrtke JGL d.d.. Te se mrežne oznake koriste za brojanje korisnika koji pristupaju našim stranicama, odnosno za izradu statistika o učinkovitosti naših promocijskih kampanja (uključujući brojanje pristupa pojedinim stranicama, prikupljanje informacija o pregledanim sadržajima i sl.). Zbog kolačića i mrežnih oznaka koje se postavljaju na korisnikovo računalo i treće osobe koje su naši partneri u oglašavanju mogu prikupljati anonimne, skupne statističke podatke o posjetiteljima koji su pristupili drugim stranicama.

Izričito izjavljujemo da JGL d.d. neće koristiti kolačiće i mrežne oznake u svrhu prikupljanja osobnih podataka koji mogu poslužiti za izravnu identifikaciju korisnika, kao što su imena, poštanske adrese, adrese e-pošte ili telefonski brojevi bez prethodnog pristanka korisnika. Za dodatne informacije o mrežnim oznakama i kolačićima koji se koriste za mrežno oglašavanje, odnosno u cilju odustajanja od ciljanog mrežnog oglašavanja, posjetite mrežnu stranicu Network Advertising Initiative.

 PRIKUPLJANJE I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA KORISNIKA

JGL d.d. može prema vlastitom nahođenju bez prethodne najave izmijeniti, preinačiti, dopuniti, ukloniti ili na bilo koji drugi način ažurirati ove uvjete zaštite osobnih podataka. Sve će promjene biti objavljene na ovim mrežnim stranicama kako bi svi korisnici bili u potpunosti upoznati s vrstom osobnih podataka koji se prikupljaju, načinom korištenja i uvjetima pod kojima se ovi podaci mogu pružiti na uvid. U slučaju promjena ovih uvjeta, obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene istih.

 ŠTO SU OSOBNI PODACI?

Za potrebe ovih uvjeta pojmom „osobni podatak” smatra se svaki podatak – ime i prezime, e-adresa, IP adresa i sl. – odnosno svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. JGL d.d. u pravilu ne obrađuje osobne podatke bez odobrenja korisnika. Međutim, JGL d.d. pridržava pravo da u izvanrednim situacijama provede dodatnu obradu podataka u opsegu koji je dopušten ili propisan zakonom, odnosno kao dio pravnog postupka ili kaznene istrage. U nastavku je detaljno opisano kako se i kada prikupljaju osobni podaci korisnika.

NAČELA OBRADE PODATAKA

JGL d.d. prikuplja i obrađuje osobne podatke isključivo i u skladu sa glavnim načelima  EU regulative 2016/679 (dalje u tekstu: GDPR ili Uredba), što uključuje:

 • zakonito, pravedno i transparentno obrađivanje osobnih podataka
 • prikupljanje osobnih podataka isključivo u  specifične, eksplicitne i legitimne svrhe
 • adekvatnost osobnih podataka te relevantnost istih u odnosu na svrhu za koju se  obrađuju,
 • točnost te ako je to potrebno, ažurnost osobnih podataka; moraju se poduzeti sve razumne mjere za brisanje ili ispravljanje netočnih, nepotpunih podataka, s obzirom na svrhe za koje su prikupljeni ili za koje se dalje obrađuju
 • čuvanje osobnih podataka u obliku koji osigurava da se ispitanika može identificirati samo onoliko dugo koliko je potrebno za obradu
 • obrađivanje osobnih podataka na način koji osigurava odgovarajuću razinu sigurnosti

PRAVA ISPITANIKA

Ispitanik, koji je predmet aktivnosti obrade podataka, ima sljedeća prava u vezi svojih osobnih podataka u skladu sa zakonskim odredbama.

 • Pravo na pristup;
 • Pravo na korekciju i brisanje;
 • Pravo na ograničenje obrade;
 • Pravo na prenošenje podataka;
 • Pravo na slanje prigovora.

Imate pravo na pritužbu nadležnom nadzornom tijelu u vezi obrade vaših osobnih podataka.

PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA PRI POSJETI NAŠEG WEB MJESTA

Za pristup većini naših usluga nije potrebna nikakva prijava/registracija pa se stranice mogu koristiti bez otkrivanja identiteta korisnika. Međutim, za pristup nekim uslugama potrebno se prijaviti/registrirati. Prilikom prijave potrebno je popuniti određena polja (neka se obvezno popunjavaju, a druga po želji). Ako korisnik u takvim situacijama odluči uskratiti osobne podatke koji se traže, neće moći pristupiti traženim stranicama, a JGL d.d. neće moći odgovoriti na njegov upit/zahtjev. Osobni se podaci obrađuju isključivo u svrhe u koje se prikupljaju i o kojima se korisnik obavještava i daje svoj pristanak u trenutku prikupljanja podataka. Primjerice, JGL d.d. može prikupljati i koristiti osobne podatke korisnika u svrhu informiranja o proizvodima i uslugama, slanja promidžbenih poruka o drugim proizvodima i uslugama koje bi korisnika mogle zanimati te u svrhu komunikacije s korisnicima.

Kada posjetite naše internet stranice isključivo u svrhe informiranja odnosno ukoliko se ne registrirate ili na neki drugi način pružite podatke, prikupljamo samo osobne podatke koje vaš preglednik prenosi na našeg poslužitelja, što je tehnički neophodno kako bismo vam mogli prikazati našu internet stranicu i jamčiti stabilnost i sigurnost.

KOLAČIĆI

NUŽNI KOLAČIĆI

Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku. Ovakav tip kolačića smatraju se nužnima u smislu Direktive o privatnosti 2002/58 EP te za njih potrebna suglasnost korisnika.

Pravno utemeljenje: Čl. 6 (1) f GDPR-a (legitimni interes)

 ANALITIČKI KOLAČIĆI

Analitički kolačići pomažu nam unaprijediti web-stranicu prikupljanjem i analizom podataka o njezinu korištenju. Bilježimo klikove i kretanja na našoj web stranici kako bismo razumjeli koja su područja naše internet stranice ponajviše zanimljiva za korisnike. Rezultat analize je prilagodba sadržaj naše stranice specifično prema potrebama korisnika. IP adresa vašeg računala prenesena iz tehničkih razloga automatski postaje anonimna i ne dopušta da donosimo zaključke o pojedinom korisniku. Privolu na korištenje analitičkih kolačića možete bilo kada prilagoditi u Postavkama kolačića.

Pravno utemeljenje: Čl. 6 (1) a GDPR-a (suglasnost)

 MARKETINŠKI KOLAČIĆI

Marketinške kolačiće koristimo radi povećanja relevantnosti oglasa koje primate. Oni bilježe posjete internetskim stranicama u svrhu dostavljanja oglasa koji su u skladu s vašim interesima. Služe i za ograničavanje broja prikaza oglasa i mjerenja učinkovitosti oglasnih kampanja. Marketinški kolačići dolaze od treće strane i koriste se za prikupljanje informacija o internet stranicama koje je korisnik posjetio kako bi se stvorilo ciljano oglašavanje za korisnika. Privolu na korištenje marketinških kolačića možete bilo kada prilagoditi u Postavkama kolačića. 

Pravno utemeljenje: Čl. 6 (1) a GDPR-a (suglasnost)

 

ANALITIKA WEB MJESTA

GOOGLE ANALYTICS

Koristimo uslugu Google Analytics u svrhu racionalizacije naših internetskih stranica: (i) optimizacijom internetskog prometa, tj. posjeta internetskoj stranici tvrtke i prelazaka na druge internetske stranice koje su dio našeg poslovnog sustava te, po potrebi, (ii) objedinjavanjem sadržaja i optimizacijom web-stranica. Google Analytics je usluga koju pruža Google Inc. Google, a koja obuhvaća detaljne statističke podatke o posjetima web-stranicama i mjestima s kojih su im korisnici pristupili te mjeri rezultate konverzije i prodaje. Uz pomoć kolačića koji su pohranjeni na vašem računalu, Google Analytics analizira na koji način korisnici upotrebljavaju naše internetske stranice.

Na podatke o upotrebi naših internetskih stranica koji se skupljaju uz pomoć kolačića, uključujući i vašu IP adresu, primjenjuju se algoritmi koji jamče anonimnost korisnika, a podaci se šalju na Googleove poslužitelje u SAD-u.

Na ovoj web-lokaciji proširen je Google Analytics tako da sadrži kôd "gat._anonymizeIp ();" kako bi se osiguralo anonimno snimanje IP adresa (tzv. IP maskiranje). Zbog anonimizacije IP adrese na ovoj web-lokaciji, Google je skratio Vašu IP adresu na području EU i država unutar članica Europskog gospodarskog prostora. Samo u iznimnim slučajevima, kompletna IP adresa prenosi se na Google poslužitelj u SAD-u i tamo je skraćena.

Google će za nas izvršiti obradu podataka prikupljenih uz pomoć kolačića s ciljem ocjenjivanja načina upotrebe te sastavljanja izvješća o aktivnostima na našim internetskim stranicama te će nam ta izvješća isporučiti kako bismo ih mogli analizirati. Google ima pravo proslijediti ove podatke trećim osobama u skladu sa zakonskim obvezama ili u slučaju da analizu u ime Googlea provodi treća osoba. Ni u kojem slučaju Google neće spajati ni povezivati vašu IP adresu s drugim podacima s kojima raspolaže. U postavkama vašeg internetskog preglednika možete onemogućiti preuzimanje i pohranjivanje kolačića. Za to upotrijebite dodatak za internetski preglednik koji možete preuzeti ovdje. Primite na znanje da u tom slučaju nećete moći upotrebljavati sve funkcije koje su dostupne na našim internetskim stranicama. Upotrebom naših internetskih stranica dajete svoje odobrenje da Google prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke na prethodno opisan način i u prethodno navedene svrhe. Također, dodatno ograničiti obradu podataka od strane Googlea korištenjem dodatka za preglednik koji je dostupan na poveznici Google Analytics Opt-out Browser Add-on Download Page.

S obzirom da je moguć prijenos podataka u treće zemlje, odgovarajuća zaštita koristi se standardna ugovorna klauzula sukladno čl. 46 GDPR-a. Više informacija o ovoj temi pronađite ovdje: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

GOOGLE TAG MANAGER

Koristimo Google Tag Manager koji omogućuje upravljanje oznakama internet stranica putem određenog sučelja. Google tag manager koristi samo tagove što znači da se ne koriste kolačići i ne prikupljaju osobni podaci. Google Tag Manager pokreće druge oznake koje pak po potrebi prikupljaju podatke, ali on ne poseže za tim podacima. Ako je na razini domene ili kolačića izvršena deaktivacija, ona ostaje vrijediti za sve oznake praćenja ukoliko je implementirana s Google Tag Managerom. Moguć je transfer podataka u treće zemlje.

GOOGLE ADSENSE

Google AdSense koristimo za pružanje usluga u svrhu oglašavanja kako bi služio kvalitetnijem i targetiranijem tipu serviranja oglasa, ali i kako bi se ograničio broj prikazivanja određenih oglasa. Za više informacija o usluzi Google AdSense pogledajte njihove službene stranice i najčešća pitanja o privatnosti.

Pravno utemeljenje: Čl. 6 (1) a GDPR-a (suglasnost)

GOOGLE ADS & DISPLAY AND VIDEO 360 

Koristimo Google Ads kako bismo privukli vašu pažnju na našu ponudu uz pomoću oglasa koje plasiramo putem platforme Google Ads. Google dostavlja oglase putem takozvanih „pružatelja oglasa“ te u tu svrhu upotrebljavamo kolačiće poslužitelja oglasa kako bismo mogli izmjeriti uspješnost oglasa. Google Ads pohranjuje kolačiće na uređaje te nemamo utjecaj na opseg i daljnju upotrebu podataka koje Google prikuplja. Pozivamo da više informacija o svrsi i opsegu prikupljanja i obradi podataka od strane Googlea potražite u pravilima o privatnosti Googlea na sljedećoj adresi: https://policies.google.com/privacy?hl=hr Mogući su transferi u treće zemlje. Kao odgovarajuća zaštita standardne ugovorne klauzule primjenjuje se Čl. 46 GDPR-a. Više informacija o navednoj temi možete pronaći ovdje: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Možete upravljati davanje privole kolačićima postavljanjem postavki kolačića u skladu s tim.

Pravno utemeljenje: Čl. 6 (1) a GDPR-a (suglasnost)

YOUTUBE VIDEOZAPISI

Na određenim mjestima web stranica ugradili smo video sadržaj koji je pohranjen na platformi YouTube. Prijenos podataka događa se u trenutku kada kliknete na videozapis da biste ga počeli reproducirati. JGL d.d. nema utjecaj na ovaj prijenos podataka, a više o svrsi i opsegu prikupljanja podataka platforme YouTube možete pronaći u njihovim pravilima privatnosti.

NEWSLETTER 

Newsletter kompanije JGL d.d. sadrži ponude, vijesti i dodatne informacije. Pretplatu na newsletter je moguće učiniti unosom e-mail adrese na web stranici i to davanjem privole za korištenje e-mail adrese u svrhu slanja personaliziranih informacija grupe JGL d.d.

Za distribuciju newslettera koristimo sustav Webpower tvrtke WebPower Adria d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, Hrvatska. WebPower je prilagođen Privacy Shield dogovoru o zaštiti podataka, te se mora pridržavati pravila o privatnosti EU-a. Webpower vas neće izravno kontaktirati ili koristiti vaše podatke. Podaci se neće prosljeđivati trećim stranama. Podaci koje koristi Webpower uključuju “web beacon” koji šalje informacije o otvaranju newlettera i/ ili aktivaciju poveznica unutar newslettera. Kod tog procesa, informacije o vašem Internet pregledniku, vašoj IP adresi i vašoj lokaciji će biti poslane u Webpower. Ako više ne želite primati newsletter, možete otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku. Kliknite na poveznicu sadržanu u svakom newsletteru.

Pravno utemeljenje: Čl. 6 (1) a GDPR-a (suglasnost)

PROVJERE CAPTCHA

U određenim situacijama naša internetska stranica upotrebljava Googleovu uslugu reCAPTCHA kako bi spriječila automatizirane botove u korištenju tekstnih polja. RECAPTCHU koristimo u cilju poboljšanja sigurnosti naše internetske stranice i izbjegavanju neželjenog sadržaja za korisnike.

Dodatne informacije možete pronaći u Googleovim pravilima o privatnosti: https://policies.google.com/privacy.

Pravno utemeljenje:

Čl. 6. (1) c GDPR-a (obrada podataka radi ispunjavanja zakonske obveze)

Čl. 6. (1) f GDPR-a (obrada podataka u skladu s prethodno navedenim legitimnim interesom)

NAGRADNE IGRE / NAGRADNI NATJEČAJI

Ukoliko sudjelujete u nagradnim igrama ili nagradnim natječajima, tada koristimo osobne podatke koje nam pružate za provođenje igre ili natječaja. Niste dužni davati svoje osobne podatke. Ako Vaši podaci nisu dostavljeni, ne možete sudjelovati u nagradnom natječaju ili nagradnoj igri, a dodatne informacije o svrsi, periodu čuvanja podataka i načinu brisanja uvijek možete pronaći u odgovarajućim pravilima nagradnog natječaja i nagradne igre.

Pravno utemeljenje: Čl. 6 (1) a GDPR-a (suglasnost)

DODACI DRUŠTVENIH MREŽA

Na ovoj web stranici moguće je podijeliti (klik na button „share“) određen sadržaj putem društvenih mreža, a radi se o Facebooku, Twitteru te o LinkedInu. Informacije o prikupljanju podataka tih društvenih mreža su u nastavk:

 • Facebook (Meta) Hacker Way Menlo Park, California 94025: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications kao i http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo
 • Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, SAD; https://twitter.com/privacy.
 • LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, SAD; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

KONTAKT OBRAZAC

Ukoliko kontaktirate s nama putem e-maila ili putem kontakt obrasca na našoj internet stranici, tada će podaci koje navedete biti pohranjeni i obrađeni kako bismo odgovorili na Vaša pitanja, zahtjeve ili u svrhu poslovne korespondencije. Podatke brišemo u trenutku kada oni više nisu potrebni, osim ako postoje zakonske obveze zadržavanja ili se moraju poštivati rokovi ograničenja.

U ovome slučaju imamo legitiman interes za obradu podataka u skladu sa zakonskim zahtjevima, za internu provjeru ili sukladno odgovarajućem zahtjevu za komunikaciju.

MALOLJETNICI

Većina usluga dostupnih na mrežnim stranicama tvrtke JGL d.d. namijenjena je osobama starijim od 18 godina. Osobe koje traže informacije o lijekovima za primjenu kod djece moraju biti starije od 18 godina. Bez prethodnoga odobrenja roditelja ili skrbnika nećemo svjesno prikupljati, koristiti niti dijeliti osobne podatke osoba mlađih od 18 godina. Roditelje ćemo 1) obavijestiti o vrsti osobnih podataka koji se prikupljaju od osoba mlađih od 18 godina i 2) ponuditi im mogućnost opoziva suglasnosti za prikupljanje, korištenje i ustupanje osobnih podataka njihove djece trećim osobama. JGL d.d. strogo se pridržava svih zakonskih propisa o zaštiti maloljetnika.

Vremenski period pohranjivanja podataka

JGL d.d. će osobne podatke Korisnika zadržati dok god su oni potrebni za pružanje proizvoda ili usluga; dok god je potrebno sukladno ovim Pravilima ili vremenu prikupljanja; dok god je potrebno zbog naših zakonskih obaveza, rješavanja sporova i provođenja naših ugovora; ili do one mjere koju dopušta zakon.

Da bismo odredili razdoblje zadržavanja podataka vodimo se sljedećim smjernicama:

 • u slučaju sudjelovanja Korisnika u organiziranoj promotivnom natjecanju, pohranjujemo vaše podatke u trajanju kako je propisano u Pravilima nagradnog natječaja ili Pravilima nagradne igre
 • u slučaju zaprimljenog upita Korisnika, pohranjujemo osobne podatke u razdoblju potrebnom za obradu upita
 • u slučaju dane privole za zaprimanje newslettera, pohranjujemo podatke do trenutka otkazivanja pretplate na zaprimanje newslettera ili nakon razdoblja duže neaktivnosti
 • u slučaju kada se kolačići pohranjuju na računalo i/ili mobilni uređaj Korisnika, pohranjujemo ih dok služe svrsi
 • Kad razdoblje zadržavanja istekne, JGL d.d.  će osobne podatke izbrisati na način koji osigurava da se oni ne mogu rekonstruirati niti pročitati.

 

Zadani vremenski periodi čuvanja kolačića vidljivi su niže:

Analitički kolačići

Naziv kolačića

Domena

Vrsta kolačića

Period čuvanja

Opis

_gid

.jgl.hr

First-party

1 dan

Google Analytics

_ga

.jgl.hr

First-party

2 godine

Google Universal Analytics

_ga_QSNNTE0SWY

.jgl.hr

First-party

2 godine

 Google Analytics

Marketinški kolačići

Naziv kolačića

Domena

Vrsta kolačića

Period čuvanja

Opis

_gcl_au

.jgl.hr

First-party

3 mjeseca

Google AdSense

test_cookie

.doubleclick.net

Third-party

15 minuta

DoubleClick

IDE

.doubleclick.net

Third-party

1 godina

Doubleclick

Ako imate pitanja ili pritužbi u vezi s ovim uvjetima zaštite osobnih podataka ili biste nam htjeli uputiti komentare i prijedloge za poboljšanje, obratite nam se elektroničkom porukom.

 

Zadnje ažurirano: 6.4.2022.

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Zaštiti privatnosti i osobnih podataka.

 • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.

Jeste li zdravstveni djelatnik?

Da bi prilagodili rezultate pretrage, molimo odgovorite jeste li zdravstveni djelatnik?

Pristupanjem stranici preuzimate odgovornost na sve poduzete radnje i dostavljene podatke. Svaka zlouporaba ove stranice podliježe odgovornosti.