Korporativno upravljanje

Poslovanje JGL-a d.d. temelji se na načelima zakonitosti, transparentnosti i javnosti poslovanja, sprječavanja sukoba interesa, učinkovitog unutarnjeg nadzora, jačanja osobne odgovornosti i društveno odgovornog poslovanja.

S ciljem provedbe i promicanja ovih načela, a sukladno najboljim međunarodnim praksama korporativnog upravljanja, dana 25. travnja 2022. godine Upravni odbor JGL-a donio je vlastiti Etički kodeks - pravila poslovnog ponašanja kojim ojačavamo i čuvamo etičke temelje poslovanja na razini JGL Grupe, osvještavamo ih među svim našim dionicima te štitimo naše vrijednosti na kojima temeljimo i gradimo uzajamne odnose.   

Organizacijski ustroj JGL-a d.d. uređen je po monističkom modelu, u kojem uloge vođenja i nadzora ima Upravni odbor tvrtke izglasan od strane Glavne skupštine, dok izvršni direktori (imenovani od strane Upravnog odbora) zastupaju tvrtku i operativno vode poslovanje.

JGL d.d. u svojem poslovanju primjenjuje interne politike koje jasno razrađuju procedure za rad Upravnog odbora i izvršnih direktora, kao i načela koja jamče zaštitu interesa svih dioničara (primjerice, godišnji, polugodišnji i tromjesečni izvještaji dostupni su dioničarima; osobe koje raspolažu ili dolaze u dodir s povlaštenim informacijama upoznate su s prirodom i značajem tih informacija i ograničenjima u vezi s njima; osiguran je nadzor nad protokom povlaštenih informacija i njihovom mogućom zlouporabom).

Upravni odbor ustrojio je komisiju za reviziju (Komisija), dva su člana Komisije nezavisni članovi te jedan član Komisije ima položen ispit za ovlaštenog internog revizora. Između ostaloga, Komisija prilikom obavljanja svojih zadaća procjenjuje kvalitetu sustava unutarnje kontrole i upravljanja rizicima s ciljem da glavni rizici kojima je Društvo izloženo (uključujući i rizike povezane s pridržavanjem propisa) budu identificirani na odgovarajući način.

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Zaštiti privatnosti i osobnih podataka.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.

Jeste li zdravstveni djelatnik?

Da bi prilagodili rezultate pretrage, molimo odgovorite jeste li zdravstveni djelatnik?

Pristupanjem stranici preuzimate odgovornost na sve poduzete radnje i dostavljene podatke. Svaka zlouporaba ove stranice podliježe odgovornosti.