Korporativno upravljanje
Kontakt

Jeste li zdravstveni djelatnik?

Kontakt

Jeste li zdravstveni djelatnik?

JGL obitelj Novosti JGL MUZEJ FARMACIJE
Principi poslovanja

Korporativno upravljanje

Poslovanje JGL-a d.d. temelji se na načelima zakonitosti, transparentnosti i javnosti poslovanja, sprječavanja sukoba interesa, učinkovitog unutarnjeg nadzora, jačanja osobne odgovornosti i društveno odgovornog poslovanja.

 

Organizacijski ustroj JGL-a d.d. uređen je po monističkom modelu, u kojem uloge vođenja i nadzora ima Upravni odbor tvrtke izglasan od strane Glavne skupštine, dok izvršni direktori (imenovani od strane Upravnog odbora) zastupaju tvrtku i operativno vode poslovanje.

JGL d.d. u svojem poslovanju primjenjuje interne politike koje jasno razrađuju procedure za rad Upravnog odbora i izvršnih direktora, kao i načela koja jamče zaštitu interesa svih dioničara (primjerice, godišnji, polugodišnji i tromjesečni izvještaji dostupni su dioničarima; osobe koje raspolažu ili dolaze u dodir s povlaštenim informacijama upoznate su s prirodom i značajem tih informacija i ograničenjima u vezi s njima; osiguran je nadzor nad protokom povlaštenih informacija i njihovom mogućom zlouporabom).

 

Upravni odbor ustrojio je komisiju za reviziju (Komisija), dva su člana Komisije nezavisni članovi te jedan član Komisije ima položen ispit za ovlaštenog internog revizora. Između ostaloga, Komisija prilikom obavljanja svojih zadaća procjenjuje kvalitetu sustava unutarnje kontrole i upravljanja rizicima s ciljem da glavni rizici kojima je Društvo izloženo (uključujući i rizike povezane s pridržavanjem propisa) budu identificirani na odgovarajući način.

Ova stranica koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranice. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s korištenjem kolačića.

Više o zaštiti privatnosti i osobnih podataka možete pročitati ovdje

Jeste li zdravstveni djelatnik?

Pristupanjem stranici preuzimate odgovornost na sve poduzete radnje i dostavljene podatke. Svaka zlouporaba ove stranice podliježe odgovornosti.