Znanstveno vijeće JGL-a

JGL SCIENTIFIC ADVISORY BOARD (Znanstveno vijeće JGL-a) je nezavisno, međunarodno savjetodavno tijelo uglednih znanstvenika i stručnjaka čija područja interesa spadaju u strateška terapijska područja kompanije – gripu i prehladu, oftalmologiju i dermatologiju, te koji djeluju u Europskoj Uniji, Velikoj Britaniji i Turskoj te kroz svoj network, i na ostalim globalnim tržištima. 

Sastavljen je od devet eksperata, internacionalno priznatih u područjima svoga rada – farmakologiji, pretkliničkim, kliničkim i regulatornim fazama razvoja lijeka, dizajnu farmaceutskih proizvoda, sustavima i tehnologijama dostave lijeka (drug delivery systems) te praktičnom regulatornom, kliničkom i industrijskom iskustvu.

Glavni ciljevi SAB meetinga

- Ojačati znanstveni profil projekta istraživanja i razvoja JGL-a/portfelja proizvoda
- Umrežiti i dijeliti relevantna, znanstveno utemeljena znanja i ideje
- Pregledavati, osporavati i davati savjete JGL timu o I&R projektima u tijeku
- Davati znanstvena obrazloženja i prikladnost podataka o izvedbi i planovima
- Surađivati s JGL timom i ostalim članovima SAB-a kako bi se prikupile dodatne ideje za portfelj i identificirali novi projekti s čvrstim znanstvenim obrazloženjem
- Prezentirati područje vlastite stručnosti kroz predavanja i rasprave
- Savjetovati Upravni odbor JGL-a u posebnim strateškim odlukama

Članovi

Prof. dr. sc. Henning H. Blume, dr. med.

Prof. dr. sc. Henning H. Blume, dr.med osnivač je i vlasnik tvrtke SocraTeca C&S (Concepts and Strategies in Clinical Drug Development) i profesor farmacije na Sveučilištu u Frankfurtu. Globalno je priznati stručnjak na širokom području biofarmaceutike koji podržava brojne klijente svojim visoko sofisticiranim konzultantskim aktivnostima. 

Rođen je 1947. godine, doktorirao je na Sveučilištu u Frankfurtu 1973. godine, a postdoktorsko istraživanje završio je godine 1982. kao docent na Farmaceutskom fakultetu Sveučilišta u Frankfurtu. Njegova područja istraživanja uključuju biofarmaceutska i farmakokinetička istraživanja, s posebnim naglaskom na karakterizaciju bioraspoloživosti i bioekvivalencije lijekova. Objavio je više od 230 znanstvenih radova i član je brojnih međunarodnih znanstvenih institucija u području biofarmaceutike i kliničke farmakologije. Međunarodno poznato obrazovno i istraživačko Sveučilište Semmelweis dodijelilo mu je počasni doktorat zbog iznimnog doprinosa napretku znanosti.

Prof. dr.sc. Ralph Mösges, dr. med.

Sveučilišni profesor Ralph Mösges je otorinolaringolog i alergolog. Član je Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Kölnu te vlasnik i direktor društava Clinical Research International Ltd. i ClinCompetence Colo- gne GmbH, dviju istraživačkih organizacija koje se bave metodološkim i kliničkim istraživanjima u području glave i vrata te alergologije. Bio je profesor medicinske informatike i ravnatelj Instituta za medicinsku statistiku, informatiku i epidemiologiju. Prethodno je bio savjetnik za otorinolaringologiju i voditelj klinike za otorinolaringologiju i alergolo- giju pri Sveučilišnoj bolnici Medicinskog fakulteta u Aachenu, gdje je predavao otorinolaringologiju.

Prof. Mösges aktivno sudjeluje u radnim grupama regulatornih agenci- ja (EMA, FDA, BfArM) te je fokusiran na metodološka i klinička istra- živanja u područjima alergologije, zaraznih bolesti gornjih dišnih putova, epidemiologije te kliničke farmakologije.

Sudjelovao je u više od 180 kliničkih ispitivanja, član je odbora Među- narodnog standardizacijskog odbora za objektivnu procjenu gornjih dišnih puteva (ISCOANA) te radne skupine Međunarodnog rinološkog društva (IRS), odbora za smjernice njemačke Akademije za otorinola- ringologiju i kirurgiju glave i vrata te radnih skupina za izradu smjernica o rinosinusitisu i iznenadnom gubitku sluha tog znanstvenog udru- ženja. Autor je i urednik 10 knjiga te je objavio više od 250 članaka u časopisima iz baze medicinskih publikacija Medline.

Prof. dr. sc. Stipan Jonjić, dr. med. 

Prof. dr. sc. Stipan Jonjić rođen je 1953. godine, redoviti je profesor i pročelnik Zavoda za histologiju i embriologiju, te voditelj Centra za proteomiku na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Područje njegova znanstvenog djelovanja su imunologija, virusna patogeneza, cjepiva i imunoterapija.
Prof. Jonjić je 2012. postao i prvi hrvatski znanstvenik koji je primljen u Leopoldinu, njemačku nacionalnu akademiju znanosti, a 2015. primljen je i u članstvo European Academy of Microbiology. Godine 2006. osnovao je Centar za proteomiku koji je postao jedna od najprepoznatljivijih znanstvenih institucija u Hrvatskoj. Prvi je hrvatski znanstvenik koji je 2012. dobio projekt Europskog istraživačkog vijeća (ERC), znanstveno-istraživačkog tijela koje financira projekte isključivo na osnovu izvrsnosti. Vodio je projekte Nacionalnog instituta za zdravlje SAD-a i Znanstvenog centra za virusnu imunologiju i cjepiva. 

Rad prof. Jonjića rezultirao je nizom važnih otkrića u području virusne imunologije i vakcinologije. Autor je više od 250 znanstvenih radova od kojih su mnogi objavljeni u najprestižnijim znanstvenim časopisima, a što ga čini jednim od najuspješnijih hrvatskih znanstvenika. Održao je više od 200 predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima i institucijama diljem svijeta, te surađuje s velikim brojem svjetskih znanstvenika iz područja virusne imunologije.

Prof. dr. sc. Özgen Özer, dr. med.

Prof. dr. sc. Özgen Özer, dr. med. rođena je 1962. godine u Ankari (Turska), voditeljica je Odjela farmaceutske tehnologije na Farmaceutskom fakultetu Sveučilišta Ege (Izmir, Turska) na kojemu je doktorirala 1992. godine. Područje njezinih znanstveno-istraživačkih interesa uključuje dizajn i formulacije dermalnih/transdermalnih proizvoda, karakterizacija i analiza takvih proizvoda, liposomi, nanočestice, stabilnost, kao i postupci potrebni za komercijalizaciju formulacija proizvoda

Iz vrlo uspješne znanstvene i mentorske karijere valja izdvojiti čak 12 patenata, više od 250 nacionalnih i internacionalnih prezentacija, objave u više od 150 publikacija, te istraživački rad u više od 50 projekata među kojima je osam priznanja za najbolje posterske prezentacije, tri najbolja doktorska rada i pet najboljih projekata. Surađuje s velikim brojem eminentih svjetskih znanstvenika iz područja dermatologije. 

Özer je suosnivačica i izvršna direktorica kompanije Dermis Pharma Health and Cosmetic Products Inc. koja je osnovana 2016. godine u Turskoj.

Dr. sc. Jag Ahluwalia, dr. med.

Dr. sc. Jag Ahluwalia, dr. med. iskusna je liderica u području regulatornih poslova i kvalitete. U njezinoj bogatoj profesionalnoj karijeri ističu se vodeće pozicije u Ranbaxyju (Indija), Plivi (Hrvatska), Xellia Pharmi (Danska) i Kinedexeu UK (vlastita tvrtka). 

Rođena je 1962. godine u Ugandi, doktorirala je toksikologiju na Sveučilištu Surrey i ima više od 35 godina iskustva u farmaceutskoj industriji, od regulatornih poslova, kvalitete i razvoja proizvoda, do poslovnog razvoja. Unazad sedam godina, pokrenula je tri farmaceutske kompanije u Velikoj Britaniji, a njezina stručnost leži u uspješnom lansiranju molekula koje su razvijene i registrirane pomoću virtualnog okruženja na isplativ način. 

U područjima industrijske farmaceutske prakse i registracija djeluje u EU, Velikoj Britaniji, SAD-u, Kanadi, Aziji, Australiji i Latinskoj Americi. Pod njenim vodstvom uspješno su registrirani i pokrenuti brojni projekti, uključujući proizvode FTF-a u SAD-u. Zahvaljujući značajnom međunarodnom iskustvu kojeg posjeduje, Jag Ahluwalia podržava brojne projekte registracija/ulaska lijekova na globalna tržišta.

Prof. dr. sc. Vladimir Trkulja, dr. med.

Prof. dr. sc. Vladimir Trkulja, dr. med. redoviti je profesor farmakologije pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu te Medicinski fakultet završio je u Zagrebu. Po završenom stažu kao liječnik sudjeluje u Domovinskom ratu te se potom zapošljava u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1995. je magistrirao, a 1997. doktorirao. 

Urednik je i recenzent u brojnim znanstvenim publikacijama, te autor ili koautor 115 stručnih radova. Iskustvo u područjima razvoja i regulative lijekova, vrednovanja terapijskih intervencija, farmakokinetike i sustavnih pregleda/meta-analiza stjecao je u Centru za genetski inženjering i biotehnologiju (Havana, Kuba), Baxter Healthcare International Renal Division (Chicago, SAD), Institutu za serum (Pune, Indija), Fumedica GmbH (Herne, Njemačka), Genera (Zagreb, Hrvatska), Hindustan Antibiotics (Pune, Indija), Elanex Pharma (Seattle, SAD).

Doc.dr.sc. Sonja Jandroković, dr. med.

Doc.dr.sc. Sonja Jandroković, dr. med. rođena je 1969. godine u Pekingu, pročelnica je Dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Klinike za očne bolesti, KBC Zagreb. Nakon stjecanja diplome na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1993. godine, specijalizirala je područje oftalmologije, a za užu specijalizaciju odabrala područje glaukomatologije. Doktorirala je 2017. godine na studiju „Biomedicina i zdravstvo“ pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2016. temeljem iskustva i stručnog znanja, Ministarstvo zdravstva odobrilo joj je titulu primarijusa.

Aktivno sudjeluje u brojnim znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu kao i na tečajevima I kategorije i evaluiranim znanstvenim predavanjima. 

Autorica je ili koautorica 18 znanstvenih i stručnih radova te nekolicine objava u časopisima i 62 sažetaka, odnosno priopćenja na stručnim ili znanstvenim skupovima. Od akademske godine 2011./2012. sudjeluje u izvođenju diplomske nastave Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a predavala je i na sveučilišnim poslijediplomskim specijalističkim studijima „Oftalmologija“ i „Oftalmologija i optometrija“. Suvoditeljica je kolegija „Glaukom“. Godine 2020. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, u područje biomedicine i zdravstva. 

Dr. sc. Andreas Bilstein

Dr. Andreas Bilstein rođen je 1974. godine, iskusni je znanstvenik, konzultant i generalni direktor tvrtke Urastech s višegodišnjim iskustvom rada u farmaceutskoj industriji. Njegova područja interesa vezuju se uz razvoj medicinskih proizvoda, poslovni razvoj, upravljanje kliničkim ispitivanjima, biotehnologiju, te regulatorne zahtjeve i upravljanje istima. 

Njegova profesionalna karijera (2007.-2019.) ponajprije je vezana uz globalnu kompaniju Bitop AG (Dortmund, Njemačka) u kojoj je bio član Izvršnog odbora i glavni direktor znanstveno-tehnoloških operacija, odgovoran za razvoj novih proizvoda, istraživanje i razvoj, upravljanje kvalitetom, regulatornim poslovima i proizvodnjom.

Dr. Bilstein je doktorirao 2005. godine na Institutu za biokemiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Kölnu.

Prof. dr. sc. Jasmina Lovrić, dr. med.

Prof. dr. sc. Jasmina Lovrić rođena je 1977. godine. Završila je studij farmacije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (FBF) 2001., a doktorirala u području farmaceutskih znanosti 2006. godine. Tijekom svog doktorskog usavršavanja boravila je tri godine na Sveučilištu McGill (Montreal, Kanada). Za svoj doktorski rad 2006. nagrađena je nagradom Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika. 

Kao znanstveni novak 2006. pridružila se Zavodu za farmaceutsku tehnologiju FBF-a. Tri godine kasnije stječe znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 2015. godine znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Znanstvena aktivnost izv. prof. dr. sc. Lovrić rezultirala je objavom 38 znanstvena rada visoke citiranosti, dvaju poglavlja u znanstvenim knjigama i 60 kongresnih priopćenja. Voditeljica je dvaju doktorskih radova, 34 diplomska rada te pet specijalističkih radova. 

Posebno područje ekspertize su joj tehnologije, karakterizacija i sustavi dopreme proizvoda za primjenu u oftalmologiji. Obnašala je dužnost prodekanice za znanost i istraživanje Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u dva mandata, a od listopada 2020. godine obnaša dužnost dekanice Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta.

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Zaštiti privatnosti i osobnih podataka.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.

Jeste li zdravstveni djelatnik?

Da bi prilagodili rezultate pretrage, molimo odgovorite jeste li zdravstveni djelatnik?

Pristupanjem stranici preuzimate odgovornost na sve poduzete radnje i dostavljene podatke. Svaka zlouporaba ove stranice podliježe odgovornosti.